گالری نقاشی

گالری نقاشی ،محل به نمایش گذاشتن تابلوهای نقاشی و سایر آثار هنرهای تجسمی است. این مجموعه آثار ایده پرداز گروه معماری پایدار سرکار خانم الهام ایروانی می باشد که شامل آثار فروشی (تابلو های نقاشی) و نمونه کارهای نقاشی دیواری می باشد لذا در صورت تمایل برای خرید و یا سفارش تابلو و یا نقاشی دیواری و کسب اطلاعات بیشتر با ما  تماس بگیرید.