تماس با ما

آدرس ایران

ایران، تهران

خیابان شریعتی، بالا تر از مطهری

جنب بن بست ناز  پلاک ۷۵۵ واحد ۷

تماس

دفتر تهران

۸۸۴۲۵۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

مهندس فرزان شاه محمد

۳۰۰۵۴۱۰ ۹۱۲ ۰۰۹۸

آرشیتکت میلاد کاظم پور

تماس یا واتساپ

۱۹۷۷۳۸۵ ۹۱۲ ۰۰۹۸

paydarag@yahoo.com

آدرس عمان

عمان، مسقط، مسقط هیلز

تماس

آرشیتکت میلاد کاظم پور

تماس یا واتساپ

۹۷۸۵۰۰۴۰ ۶۸ ۰۰

paydarag@yahoo.com